Fra den 2. til den 3. bølge kognitiv terapi

Generelt om kognitiv terapi

Kognitv terapi eller kognitiv adfærdsterapi er en effektiv behandlingsform ved en lang række forstyrrelser som f.eks. depression, angst, personlighedsforstyrrelser, selvværd og fobier. Metoden er den bedst dokumenterede behandlingsform i både danske og internationale sammenhænge (der er publiceret mere end 300 kliniske forsøg).

Den kognitive metode er simpel og logisk opbygget og fokuserer på læring. Dvs. klienten lærer nogle færdigheder, som han eller hun selv kan anvende i sit liv fremover uden at være afhængighed af terapeuten. Et behandlingsforløb er kort og fokuseret på, at løse konkrete problemer og give klienten værktøjer/ indsigt, der afhjælper og forebygger.

Kognitiv terapi har især indenfor de seneste 10 år ændret sig markant. Den ældre form for kognitiv terapi (CBT) fokuserer på at ændre eller omstrukturere tanker og tankemønstre. Flere studier har siden vist, at effekten ikke kan forklares ved at klienterne faktisk ændrer deres tanker; de kritiske og ubehagelige følelser bliver ved med at dukke op. Resultaterne har ført til den 3. bølge af kognitiv terapi, der fremstår, som en mere effektiv terapi, hvor fokus ligger på den måde vi forholde os til tanker og følelser på; vi behøver ikke ændre dem.

Denne moderne form for kognitiv terapi kaldes for 3. generation kognitiv terapi - eller 3. bølge terapi. Herunder hører f.eks. Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), Compassion Focused Therapy (CFT). Mange steder anvendes stadig 2. generations kognitiv terapi (både private og offentlige klinikker) og de Danske univsersiteter er først så småt ved at føre fokus i retning af den 3. bølge.

» Tilbage til metodeoversigt

Aftal en tid

>Telefon og Email

Tilmeld nyhedsbrev

Fornavn: Efternavn: Email adresse:
Ring eller email for en tid 4245 4600
Vendersgade 4, 2. sal, 1363 København K.